Naar inhoud
Terug naar overzicht

Drie Eikenstraat (tussen E19 en Prins Boudewijnlaan), Ter Borchtlaan en Joe Englishlaan - herinrichting

Toon op stratenplan

Algemene info

Drie Eikenstraat (tussen E19 en Prins Boudewijnlaan) - Ter Borchtlaan - Joe Englishlaan
Herinrichting

Prognose uitvoering: mei 2017-december 2018

Huidige stand van zaken: voorbereidende nutswerken zijn uitgevoerd. Dossier zit momenteel in de vergunningsfase.

De herinrichting van de Drie Eikenstraat staat als sinds 2007 op de planning. In 2011 keurde het Vlaams Gewest de ontwerpplannen voor de straat goed. Daarna volgde een lange onderhandeling over de financiering door de verschillende partners. De verkavelaars van de verkavelingen Molenveld Zuid en Noord betalen de heraanleg ter hoogte van de verkavelingen. De gemeente Edegem betaalt de nieuwe voetpaden. Rio-Link zal het gemengd rioolsysteem ombouwen naar een gescheiden stelsel. In september 2015 werd ook een betaalbare oplossing gevonden voor de noodzakelijke aanpassing en vernieuwing van de rijweg.

De Drie Eikenstraat krijgt een gescheiden fietspad over de volledige lengte. Het kruispunt met de Ter Borchtlaan en Joe Englishlaan wordt zo heringericht dat de bewoners gemakkelijk en veilig de beide wijken van het Molenveld kunnen in- en uitrijden. Ter hoogte van de Losweg en 77ste Sint-Paulusscouts en ter hoogte van RevArte komen veilige oversteekplaatsen met middenstrook. Tot slot wordt ook het T-kruispunt met de Doornstraat veiliger gemaakt voor zwakke weggebruikers.

Ter voorbereiding van deze grote heraanleg vernieuwen de nutsbedrijven Eandis, Proximus, Telenet en Water-Link hun leidingen. Van 24 mei tot 10 juli 2016 zal er daarom eenrichtingsverkeer zijn in de Drie Eikenstraat tussen E19 en Prins Boudewijnlaan van het UZA naar het centrum.

Doorgaand verkeer in de andere richting moet de grote omleiding volgen via de Prins Boudewijnlaan/Groeningelei of Prins Boudewijnlaan/R11. Ook in de wijk Molenveld ten zuiden van de Drie Eikenstraat worden enkele straten tijdelijk eenrichtingsverkeer. Fietsers en bromfietsers klasse A kunnen in beide richtingen alle enkelrichtingsstraten gebruiken. Bekijk onderaan deze pagina het omleidingsplan.

Het busverkeer van De Lijn zal verstoord zijn. Voor actuele informatie verwijzen wij je naar www.delijn.be of 070 220 200.

 

Technische fiche

  • Startdatum: dinsdag 24 mei 2016

Contactpersoon

Dienst Planning en Inrichting
Tel: 03 289 26 50
Fax: 03 289 22 44
E-mail: gemeentebestuur@edegem.be

Opdrachtgevers

  • Gemeentebestuur Edegem
  • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
  • Eandis
  • Rio-Link

Foto's

Status

Huidige projecten

Deelgemeente