Naar inhoud

Openbaar onderzoek: voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma

Europese natuurdoelen

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen.
Dit Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van de natuurdoelen.

Het Agentschap Natuur en Bos organiseert een openbaar onderzoek over dit voorlopig vastgestelde programma.

Dit openbaar onderzoek loopt van 7 maart 2017 tot en met 7 mei 2017.
Tijdens deze periode ligt het voorontwerp Vlaams Natura 2000-programma ter inzage op het gemeentehuis, dagelijks tussen 8.30 en 17 uur, vrijdag tot 13 uur.

Het programma kan ook bekeken worden via www.natura2000.vlaanderen.be

Opmerkingen en bezwaren over het programma kunnen via het e-loket ingediend worden tot uiterlijk 7 mei 2017.
Wens je schriftelijk bezwaar in te dienen? Maak dan gebruik van het opmerkingenformulier. Dat kan je verkrijgen in het gemeentehuis.

 

 

Praktisch

Diensten
Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's