Naar inhoud

Openbaar onderzoek: stedenbouwkundige aanvraag - Rotenaard 2-4

openbaar onderzoek van 23 januari 2017 tot en met 21 februari 2017.

Aanvraag tot afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften, met volgende kenmerken:

* inplanting uitbouw zijtuinstrook: voorgevel van de uitbouw op 3,75 meter in plaats van op minimum 5 meter uit de voorgevelbouwlijn;
* gevelmateriaal uitbouw zijtuinstrook: gevelbeplating in plaats van gevelsteen;
* functiewijziging: praktijkruimte in plaats van garage in de bouwvrije zijtuinstrook.

Praktisch

Diensten
Ruimtelijke ordening en Milieu

Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

De diensten ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting werken vanaf 1 juni 2016 uitsluitend op afspraak. 

MAAK EEN AFSPRAAK

Aanverwante thema's