Naar inhoud

Oud-strijders: Begrafenistoelage en erepark

Oud-strijders van beide wereldoorlogen kunnen begraven worden op het erepark. Het gemeentebestuur geeft een toelage van 25 euro aan de nabestaanden. Daarvoor moet een bewijs van erkenning als oud-strijder worden voorgelegd.

De aanvraag tot begraving op het erepark gebeurt via de dienst publieke dienstverlening. De toelage kan worden aangevraagd tot maximum twee maand na het overlijden. De gemeente plaatst op haar kosten ook gedenktekens op de graven van oud-strijders op het erepark.

Praktisch

Diensten
Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal alle werkdagen van 8.30 tot 17 uur en op maandagavond tot 19 uur.

Aanverwante thema's