Naar inhoud

Rijksregister(nummer)

Het rijksregisternummer staat op je elektronische identiteitskaart en op je SIS-kaart gedrukt. Het bestaat uit 11 cijfers en begint met je geboortedatum (jaar - maand - dag). 

Je kan met behulp van de elektronische identiteitskaart je gegevens in het Rijksregister raadplegen, zien wie de gegevens geraadpleegd heeft gedurende de voorbije 6 maanden en een aantal uittreksels uit het bevolkingsregister: o.a. bewijs van woonst, samenstelling van het gezin, bewijs van leven en een bewijs van nationaliteit opvragen.

Je kan deze documenten opslaan als XML of PDF bestand. Ga naar volgende link om je gegevens te raadplegen: https://www.mijndossier.rrn.fgov.be/

Praktisch

Diensten
Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal alle werkdagen van 8.30 tot 17 uur en op maandagavond tot 19 uur.

Aanverwante thema's