Naar inhoud

Naamgeving

De ambtenaar van de publieksbalie zal bij vaststelling van de naam in de geboorteakte de wetgeving van het land, waarvan het pasgeboren kind onderdaan is, moeten toepassen. Bij twijfel over de toe te passen wetgeving, wordt het Belgisch recht toegepast. Later kunnen de betrokkenen eventueel procederen  tot verbetering van de geboorteakte.

Het Belgisch recht bepaalt dat:
  • een kind de naam van zijn wettelijke vader draagt, uitgezonderd als: de erkenning door de vader wordt gedaan na de geboorteaangifte en de verklaring tot toewijzing van zijn familienaam aan het kind niet (of niet tijdig) wordt afgelegd.
  • een kind, waarvan enkel de wettelijke afstamming tot de moeder vaststaat, de naam van de moeder draagt.

Praktisch

Diensten
Publieke dienstverlening

Gemeentehuis
Gemeenteplein 1
2650 Edegem

tel: 03 289 26 50
e-mail: gemeentebestuur@edegem.be


Openingstijden

alle werkdagen van 8.30 tot 13 uur
woensdag van 8.30 tot 14 uur
maandagavond van 16 tot 19 uur

We helpen u graag verder telefonisch of aan het onthaal alle werkdagen van 8.30 tot 17 uur en op maandagavond tot 19 uur.

Aanverwante thema's