Naar inhoud

Aankoop compostvat of compostbak

Met dit formulier bestel je bij het gemeentebestuur Edegem een compostvat, compostbak en/of beluchtingsstok. Betaling kan via overschrijving op rekeningnummer BE44 0910 1730 6445 van gemeentebestuur Edegem met duidelijk omschreven melding, afhankelijk van je bestelling: familienaam - compostvat/ compostbak/beluchtingsstok.   
De heer/mevrouw (*)
Leveringsadres (straat en huisnummer) (*)
Telefoonnummer (*)
GSM

Bestelling:
 
Compostvat (25 euro)        
Compostbak (55 euro)
Beluchtingsstok (4 euro)

Afhaling/levering:
 
Ik haal het vat of de bak zelf af in het gemeentemagazijn, Zomerlei 37
Ik laat het vat of de bak leveren op het bovenvermelde adres

Betaling via overschrijving op rekeningnummer BE44 0910 1730 6445
 

* = Verplicht in te vullen
Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen
E-mailadres*  
     


Met dit formulier bestel je bij het gemeentebestuur Edegem een compostvat, compostbak en/of beluchtingsstok.

Je kan het compostvat/compostbak/beluchtingsstok afhalen in het gemeentemagazijn, Zomerlei 37, tussen 8 en 11.30 uur en tussen 12.30 en 15.30 uur.

Je kan het compostvat of de compostbak ook bij je thuis laten leveren. Onze dienst uitvoering contacteert je om een leveringsmoment af te spreken (levering op vrijdagvoormiddag).

Zowel ophaling als levering gebeuren pas na betaling van het verschuldigde bedrag op rekening BE44 0910 1730 6445 van het gemeentebestuur. Gebruik als vermelding, afhankelijk van je bestelling: "Je familienaam - compostvat / compostbak / beluchtingsstok".


De gegevens die u op dit formulier hebt ingevuld, gebruikt de gemeente Edegem om uw aanvraag te verwerken. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt u tegen alle misbruiken van deze gegevens. U kan uw gegevens steeds inkijken en laten verbeteren op onze dienst. Meer informatie over deze wetgeving krijgt u bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel: +32 (0)2 213 85 40, fax: +32 (0)2 213 85 65, e-mail: commission@privacycommission.be